conseils-yoga-exercice-exercices-videos-nattes-yoga

VIDEO CVIČENÍ: PODLOŽKA YOGA

Podložka Natte Yoga Domyos je doplňkem, který umožňuje cvičit jógu díky jednotlivým video cvičením, které vám nabízíme. Tato video cvičení prováděná ve spolupráci se sportovními kouči z Domyos Clubu vám umožní protahovat si tělo a dosahovat pružnosti, v naprostém bezpečí. Objevte naše cvičení na videu pro správné využití podložky Yoga.

 

V zájmu správné účinnosti má vaše celá lekce trvat 60 až 45 minut, podle vaší úrovně. Cílem těchto cvičení je především protažení všech svalů a zvýšení vašípružnosti. Při těchto cvičeních se doba provádění měří počtem dechů.

 

Bezpečnostní pokyny: Při provádění všech cvičení dbejte na to, aby na podložce nebylo nic (ani ručník, ani láhev s vodou), a cvičte bos(a), abyste při cvičení neuklouzl(a).

 

Video cvičení č. 1: Výpad

 

 • Náročnost: Úroveň 1

 

 • Zapojené svaly: hýždě, přitahovače

 

 • Provádění cvičení: výchozí poloha, ve stoje, nohy napnuté a chodidla u sebe na okraji podložky. Vzpažte a protáhněte si záda, pak se opřete dlaněmi o podložku, mírně pokrčte nohy v závislosti na míře pružnosti. Pravou nohu položte daleko za levou a proveďte výpad. Vaše levé koleno musí zarovnáno s kotníkem. Ruce si dejte v bok a držte tělo co nejvzpřímeněji. Polohu udržujte po dobu 3 až 5 dechů podle vaší úrovně, pak natáhněte paže nahoru, nepatrně vzad. Zůstaňte v této poloze také po dobu 3 až 5 vdechů, pak se vraťte do výchozí polohy.

 

 • Dýchání: dýchání během cvičení jógy se provádí výhradně nosem. Při cvičení nezapomínejte pravidelně a plynule dýchat.

 

 • Opakování: 2 až 3 série o 3 až 5 deších, podle vaší úrovně.

 

Video cvičení č. 2: Svíčka bez rukou

 

 • Náročnost: Úroveň 2

 

 • Zapojené svaly: břišní, hýžďové, zádové, stehna

 

 • Provádění cvičení: výchozí poloha, vleže na podložce, paže podél těla. Zvedněte nohy nahoru jednu po druhé, pak je skrčte k hlavě, snažte se je udržet co nejnapnutější. Skrčte kolena a položte si dlaně na bedra a přidržujte tělo během cvičení. Napněte nohy vzhůru a udržte polohu po dobu 3 až 5 nádechů, podle vaší úrovně. Pak spusťte nejprve pravou nohu dopředu, vraťte se do polohy svíčky, pak spusťte dopředu levou nohu a vraťte se znovu do polohy svíčky. Jakmile cvičení provedete, vraťte se do výchozí polohy s použitím opačných pohybů, skrčte kolena, pak si je přitáhněte k hlavě, napněte nohy dopředu a pomalu spusťte záda na podložku, dokud se vaše nohy nedotknou podložky.

 

 • Dýchání: dýchání během cvičení jógy se provádí výhradně nosem. Při cvičení nezapomínejte pravidelně a plynule dýchat.

 

 • Opakování: 2 až 3 série o 3 až 5 deších, podle vaší úrovně.

 

Video cvičení č. 3: Tanečnice

 

 • Náročnost: Úroveň 2

 

 • Zapojené svaly: břišní svaly, stehna, záda

 

 • Provádění cvičení: výchozí poloha, ve stoje na podložce, chodidla u sebe. Pravou rukou uchopte pravou nohu a přitáhněte si patu k hýždím. Nakloňte trup vpřed a levou ruku natáhněte dopředu, pravou nohu zvedněte s pomocí pravé paže, abyste protáhli své hýždě a dosáhli postavení tanečnice. Zůstaňte v této poloze po dobu 3 až 5 vdechů podle vaší úrovně, pak se vraťte do výchozí polohy.

 

 • Dýchání: dýchání během cvičení jógy se provádí výhradně nosem. Při cvičení nezapomínejte pravidelně a plynule dýchat.

 

 • Opakování: 2 až 3 série o 3 až 5 deších, podle vaší úrovně.

 

Video cvičení č. 4: Stoj na hlavě

 

 • Náročnost: Úroveň 3

 

 • Zapojené svaly: břišní svaly, stehna, záda

 

 • Provádění cvičení: výchozí poloha, kolena na zemi, lokty se opřete o podložku a sepněte ruce. Hlavu si položte do prohlubně dlaní, pak odlepte nohy od podložky a postavte se na špičky. S podporou špičky zvedněte nohy k sobě, pak nohy postupně zvedejte, aby byly v rovině se zbytkem těla a abyste byli ve formě hrušky. Zůstaňte v této poloze po dobu 3 až 5 vdechů, pak se vraťte do výchozí polohy tak, že roztáhnete nohy, abyste si nepoškodili záda. Špičky položte na zem, pak na zem položte kolena a pak narovnejte záda. Po cvičení si protáhněte záda tak, že si kleknete na kolena s hlavou k zemi a udržíte tuto polohu po dobu 2 nádechů.

 

 • Dýchání: dýchání během cvičení jógy se provádí výhradně nosem. Při cvičení nezapomínejte pravidelně a plynule dýchat.

 

 • Opakování: 2 až 3 série o 3 až 5 deších, podle vaší úrovně.

 

Video cvičení č. 5: Krkavec

 

 • Náročnost: Úroveň 3

 

 • Zapojené svaly: tricepsy, bicepsy, záda

 

 • Provádění cvičení: výchozí poloha, v dřepu na špičkách, ruce položte na podložku před sebe. Natáhněte paže a zvedněte hýždě, abyste nohy měli téměř napnuté. Posuňte hýždě k trupu a kolena k pažím. Pak odlepte chodidla od země, zvedněte hýždě a dejte chodidla k sobě. Zůstaňte v této poloze po dobu 3 až 5 vdechů podle vaší úrovně, pak se vraťte do výchozí polohy tak, že pomalu budete narovnávat záda.

 

 • Dýchání: dýchání během cvičení jógy se provádí výhradně nosem. Při cvičení nezapomínejte pravidelně a plynule dýchat.

 

 • Opakování: 2 až 3 série o 3 až 5 deších, podle vaší úrovně.

 

Video cvičení č. 6: Krkavec na boku

 

 • Náročnost: Úroveň 3

 

 • Zapojené svaly: hýždě, tricepsy, bicepsy

 

 • Provádění cvičení: při provádění tohoto cvičení můžete použít destičku jóga, která vám pomůže s podporou chodidel, abyste dosáhli správné pozice. Výchozí poloha, v dřepu na špičkách, opřete chodidla o destičku na jógu. Otočte trup, ale neotáčejte nohy, abyste měli ruce v rovině s podložkou. Opřete koleno o paži, pak zvedněte chodidla od země a nadzvedněte hýždě. Jakmile dosáhnete polohy a rovnováhy, napněte nohy do strany. Polohu udržujte asi 3 až 5 nádechů podle vaší úrovně, pak se vraťte do výchozí polohy tak, že provádíte opačné pohyby, skrčíte nohy, vrátíte chodidla na podložku, pak otočíte trup.

 

 • Dýchání: dýchání během cvičení jógy se provádí výhradně nosem. Při cvičení nezapomínejte pravidelně a plynule dýchat.

 

 • Opakování: 2 až 3 série o 3 až 5 deších, podle vaší úrovně.

 

Video cvičení č. 7: Štír

 

 • Náročnost: Úroveň 3

 

 • Zapojené svaly: bicepsy, břišní, zádové

 

 • Provádění cvičení: výchozí poloha, kolena na podložce po délce a paty u hýždí. Opřete se lokty o podložku, zkřižte ruce a umístěte hlavu do prohlubně svých dlaní. Odlepte nohy od země a postavte se na špičku, pomáhejte si špičkami, abyste dostali nohy k sobě. Skrčte nohy a přitáhněte si hýždě k trupu, pak postupně odlepujte hýždě od trupu, aby kolena byla v rovině se zbytkem vašeho těla. Ruce opřete o zem, abyste měli větší oporu, a udržte tuto polohu asi 3 až 5 nádechů podle vaší úrovně, pak se vraťte do výchozí polohy pomocí opačných pohybů a pomalým spouštěním zad. Udržujte polohu s koleny na zemi, patami u hýždí, hlava volná, abyste si svaly protáhli po dobu 2 nádechů.

 

 • Dýchání: dýchání během cvičení jógy se provádí výhradně nosem. Při cvičení nezapomínejte pravidelně a plynule dýchat.

 

 • Opakování: 2 až 3 série o 3 až 5 deších, podle vaší úrovně.

 

Video cvičení č. 8: Rovnováha

 

 • Náročnost: Úroveň 3

 

 • Zapojené svaly: bicepsy, tricepsy, břišní, zádové

 

 • Provádění cvičení: výchozí poloha, v sedě na podložce, pravá noha natažená, levá pokrčená. Levou podkolenní jamku si přesuňte na paži, obě dlaně mějte na podložce a paže napnuté. Zvedněte hýždě nad zem a skrčte levou nohu tak, abyste si překřížili obě chodidla. Pak napněte nohy doleva a udržte tuto polohu po dobu 3 až 5 nádechů podle vaší úrovně, pak chodidla odpojte a napněte pravou nohu dozadu, levou udržujte stále skrčenou a opřenou o paži. Polohu udržujte po dobu 3 až 5 nádechů, pak vraťte obě chodidla na zem. Po provedení cvičení je zopakujte s výměnou polohy nohou.

 

 • Dýchání: dýchání během cvičení jógy se provádí výhradně nosem. Při cvičení nezapomínejte pravidelně a plynule dýchat.

 

 • Opakování: 2 až 3 série o 3 až 5 deších, podle vaší úrovně.
599,00 Kč*
4.71 / 5 7 Názory
  • 599,00 Kč*
  • 599,00 Kč*
  99,00 Kč*
  4.50 / 5 2 Názory
   Nahoru