conseils-yoga-exercices-video-softball

VIDEO CVIČENÍ: SOFT BALL

Soft Ball od Domyos je vybavení umožňující posilování svalů, díky různýmvideo cvičením, která vám nabízíme. Tato video cvičení prováděná ve spolupráci se sportovními kouči z Domyos Clubu, vám umožní zlepšit vaši rovnováhu, zpevnit břišní svaly, stehna, prsní svaly a bicepsy pomocí pomalého posilování svalů. Objevte naše cvičení na videu pro správné využití Soft Ball a zpevnění vašeho těla.

 

V zájmu správné účinnosti má vaše celá lekce trvat 30 až 45 minut, podle vaší úrovně. Jelikož jsou tato cvičení jsou určena především ke zvýšení vaší svalové výdrže, cvičte v blocích, které vám umožní střídat zapojené svaly.

 

Bezpečnostní pokyny: během všech cvičení držte záda správně rovná a pravidelně a plynule dýchejte.

 

Video cvičení č. 1: Zpevnění hýždí

 

 • Náročnost: Úroveň 1

 

 • Zapojené svaly: hýždě

 

 • Provádění cvičení: výchozí poloha vsedě na podložce, nohy pokrčené, kolena v jedné rovině, vložte Softball mezi kolena a záda natáhněte na podložku. paže podél těla, zvedněte hýždě, pak se vraťte do výchozí polohy.

 

 • Dýchání: nadechujte se ve výchozí poloze a vydechujte, když zvedáte hýždě.

 

 • Opakování: 2 až 3 série o 15 opakováních podle vaší úrovně, se 30 sekundami odpočinku po každé sérii.

 

Video cvičení č. 2: Posilování prsních svalů, ramen

 

 • Náročnost: Úroveň 1

 

 • Zapojené svaly: prsní, ramena.

 

 • Provádění cvičení: výchozí poloha vestoje na podložce, chodidla mírně od sebe, uchopte oběma rukama. Tiskněte Soft Ball oběma rukama, pak povolujte.

 

 • Dýchání: nadechujte se, když tisknete Soft Ball, a vydechujte, když povolujete.

 

 • Opakování: 2 až 3 série o 15 opakováních podle vaší úrovně, se 30 sekundami odpočinku po každé sérii.

 

Video cvičení č. 3: Posilování břišních svalů

 

 • Náročnost: Úroveň 1

 

 • Zapojené svaly: břišní

 

 • Provádění cvičení: výchozí poloha vsedě na podložce, nohy pokrčené, chodidla u sebe, uchopte Soft Ball oběma rukama. Otočte trup doleva, vraťte se doprostřed, pak otočte trup doprava. Po celou dobu cvičení udržujte záda rovná.

 

 • Dýchání: nadechujte se, když otáčíte trup, a vydechujte, když se vracíte doprostřed.

 

 • Opakování: 2 až 3 série o 15 opakováních podle vaší úrovně, se 30 sekundami odpočinku po každé sérii.

 

Video cvičení č. 4: Posilování břišních svalů

 

 • Náročnost: úroveň 2

 

 • Zapojené svaly: břišní

 

 • Provádění cvičení: výchozí poloha vsedě na podložce s pokrčenýma nohama a koleny u sebe. Vložte Softball mezi kolena a nohy zvedněte tak, aby kolena a boky byly v jedné rovině. Natáhněte paže dopředu, vydržte v této poloze po dobu 15 sekund, pak se vraťte do původní polohy.

 

 • Dýchání: po celou dobu cvičení správně dýchejte, s hlubokým výdechem.

 

 • Opakování: 2 až 3 série o 15 sekundách podle vaší úrovně, s 15 sekundami odpočinku po každé sérii.

 

Video cvičení č. 5: Hýždě

 

 • Náročnost: Úroveň 2

 

 • Zapojené svaly: hýžďové, stehna, břišní

 

 • Provádění cvičení: výchozí poloha vleže na podložce s pokrčenýma nohama a koleny u sebe, Softball položte pod chodidla. Paže podél těla, zvedněte hýždě, pak se vraťte do výchozí polohy.

 

 • Dýchání: nadechujte se, když zvedáte hýždě, a vydechujte, když se vracíte do původní polohy.

 

 • Opakování: 2 až 3 série o 15 opakováních podle vaší úrovně, se 30 sekundami odpočinku po každé sérii.

 

Video cvičení č. 6: Posilování břišních svalů

 

 • Náročnost: Úroveň 2

 

 • Zapojené svaly: břišní

 

 • Provádění cvičení: poloha vleže na podložce, nohy pokrčené a chodidla odlepená od země, Soft Ball vložte pod kolena a držte ho lýtky a stehny. Přitahujte kolena k hrudníku a nakonec zvedejte hýždě, pak se vracejte do původní polohy.

 

 • Dýchání: nadechujte se, když přitahujete kolena k hrudníku a zvedáte hýždě, a vydechujte, když se vracíte do výchozí polohy.

 

 • Opakování: 2 až 3 série o 15 opakováních podle vaší úrovně, se 30 sekundami odpočinku po každé sérii.

 

Video cvičení č. 7: Posilování břišních svalů

 

 • Náročnost: úroveň 2-3

 

 • Zapojené svaly: břišní

 

 • Provádění cvičení: výchozí poloha vleže na boku, s oporou lokte, jedna noha pokrčená na podložce a druhá natažená, Softball vložte pod trup. Zvedejte trup, poté se vracejte do výchozí polohy.

 

 • Dýchání: nadechujte se, když zvedáte trup, a vydechujte, když se vracíte do původní polohy.

 

 • Opakování: 2 až 3 série o 15 opakováních podle vaší úrovně, se 30 sekundami odpočinku po každé sérii.

 

Video cvičení č. 8: Posilování břišních svalů a stehen

 

 • Náročnost: Úroveň 3

 

 • Zapojené svaly: břišní svaly, stehna

 

 • Provádění cvičení: výchozí poloha vleže na podložce, jedno chodidlo položte na softball, jedna noha pokrčená, druhá natažená vzhůru. Zvedněte hýždě a vydržte v této poloze po dobu 15 sekund, pak se vraťte do původní polohy.

 

 • Dýchání: po celou dobu cvičení správně dýchejte, s hlubokým výdechem.

 

 • Opakování: 2 až 3 série o 15 sekundách podle vaší úrovně, s 15 sekundami odpočinku po každé sérii.

 

Video cvičení č. 9: práce bicepsů a tricepsů

 

 • Náročnost: Úroveň 3

 

 • Zapojené svaly: tricepsy, bicepsy, břišní svaly

 

 • Provádění cvičení: poloha čelem k podložce, kolena na zemi, chodidla odlepená, opřete se rukama o Softball. Spouštějte se k podložce s pokrčováním paží a zapojováním břišních svalů, pak se vracejte do výchozí polohy. Po dobu cvičení udržujte rovná záda.

 

 • Dýchání: nadechujte se, když se spouštíte k zemi, a vydechujte, když se vracíte do původní polohy.

 

 • Opakování: 2 až 3 série o 15 opakováních podle vaší úrovně, se 30 sekundami odpočinku po každé sérii.

 

Video cvičení č. 10: Posilování břišních svalů

 

 • Náročnost: Úroveň 3

 

 • Zapojené svaly: břišní

 

 • Provádění cvičení: poloha vleže na podložce, pod spodní část zad vložte smotaný ručník a rukama uchopte Soft Ball. S nataženými pažemi softball pomalu zvedejte a přitahujte až k chodidlům, pak se pomalu vracejte do výchozí polohy. Dbejte na to, abyste při pohybu vypínal(a) záda.

 

 • Dýchání: nadechujte se, když přitahujete Soft Ball k chodidlům, vydechujte, když se vracíte do výchozí polohy.

 

 • Opakování: 2 až 3 série o 15 opakováních podle vaší úrovně, se 30 sekundami odpočinku po každé sérii.
Nahoru